Je dražší tkanina vždy lepší?

Martindale, Wyzenbeek. Nebojte se, slova nejsou ani nadávky, ani vulgarismy. Mohlo by se tak zdát, avšak Martindale [martindejl] a Wyzenbeek [víznbík] jsou názvy mechanických zkoušek pro testování odolnosti různých druhů tkanin. Přesněji řečeno je to odolnost látky vůči otěru nebo opakujícímu se mechanickému zatížení.

V případě Martindale se jedná o kovovou kuličku vertikálně spuštěnou nad napnutou tkaninou a pohybující se po kruhové dráze. Kulička se zatíží na normalizovanou sílu-tlak. Při spuštění se začne třít o tkaninu a kontroluje se, kolik cyklů je potřeba, aby kulička prošla skrze látku. Může se jednat o hodnoty 10 000, 50 000, ale i o hodnoty přesahující 100 000 cyklů. Zpravidla platí, že čím víc cyklů látka vydrží, tím je kvalitnější a stálejší. Proto pokud vybíráte látku, ujistěte se, zda má dostatečně vysokou hodnotu Martindale. U sedacích souprav doporučujeme 50 000 otáček a víše. Jedná-li se o polštáře, může hodnota dosahovat 20 000 otáček a méně.

V rámci zkoušek je však Wyzenbeek kvalitativně mnohem přesnější. Je to dáno konstrukčním řešením zkoušky. Oproti Martindale se nejedná o kuličku, ale o destičku napodobující otěry těla. Destička má větší plochu, přesněji tím odpovídá namáhání tkaniny. Ve všem ostatním probíhá zkouška obdobně, jako u Martindale. Zatížená destička normalizovanou sílou-tlakem, horizontálně soustředěna na napnutou tkaninu. Po každých 5000 cyklech (rublech) je tkanina zkontrolována, jestli nejeví známky opotřebení. V případě soudržnosti materiálu se zkouška opakuje a cykly se podle množství sčítají. Podle toho jsou tříděny do dvou kategorií. Od 15 000 cyklů se jedná o látky, které mohou být použity na sedací soupravy do běžného prostředí. To znamená do obývacího pokoje, nebo kdekoliv do domácnosti. Nad 30 000 cyklů lze látku použít do extrémně náročného prostřední. Jedná o kasina, hotely a podobně.

Shrnutí. Cena látky a její kvalita nejsou vždy na sobě závislé. I levnější látka může mít mnohonásobně větší trvanlivost a odolnost, než látka dražší.

Autor: Tým QL Studio